רותם גרשון, עו"ד

דיני תעבורה
050-2266035

נהיגה בשכרות

050-2266035

מהירות מופרזת

050-2266035

תאונות דרכים

050-2266035

שימוש בטלפון

עבירה של שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה הינה עבירה תעבורתית שנושאת בצידה קנס של 1000 ש"ח ו – 4 נקודות. נהג שקיבל הודעת קנס על שימוש בטלפון נייד, עליו לשלם את תשלום הקנס תוך 90 ימים, אלא אם הגיש בקשה על רצונו להישפט.

"מי שנמסרה לו הודעת תשלום קנס, ישלם, תוך תשעים ימים מיום ההמצאה, את הקנס הנקוב בהודעה, לחשבון שצוין בה, זולת אם פעל באחת מדרכים אלה:

(1) הגיש לתובע, תוך 30 יום מיום ההמצאה, בקשה לביטול כאמור בסעיף קטן (ג);

(2) הודיע, תוך תשעים ימים מיום ההמצאה, בדרך שנקבעה בתקנות, שיש ברצונו להישפט על העבירה.

מי שהגיש בקשה לביטול כאמור בפסקה (1) לא יהיה רשאי להודיע על רצונו להישפט כאמור בפסקה (2), אלא תוך שלושים ימים מיום המצאת ההודעה על החלטת התובע בעניין הביטול".

חשוב לדעת, כי במידה ונהג שילם את תשלום הקנס בגין עבירה של שימוש בטלפון נייד, כמוה שהודה בביצוע העבירה!.

לכן, אם בחרתם לנהל משפט הוכחות והנכם מעוניינים לטעון כי לא בוצע  כל שימוש בטלפון הנייד בזמן נהיגה, אל תמהרו לשלם את הקנס.

במשפט הוכחות יגיע השוטר וימסור את עדותו בהתאם לדו"ח שנרשם בעת האירוע. על מנת לנהל משפט הוכחות בעבירה של שימוש בטלפון חשוב כי תגיעו מוכנים.

מספר דגשים:

ראשית, עליכם להכיר את התקנה העוסקת בעבירה של איסור שימוש בטלפון בזמן נהיגה.

תקנה 28(ב) לתקנות התעבורה

"(ב)   (1)     בעת שהרכב בתנועה, הנוהג ברכב –

(א) לא יאחז בטלפון קבוע או נייד, ולא ישתמש בהם ברכב אלא באמצעות דיבורית;

(ב)      לא ישלח או יקרא מסרון (S.M.S);

(2)      בתקנת משנה זו –

'דיבורית' – התקן המאפשר שימוש בטלפון בלא אחיזה בו ובלבד שאם ההתקן מצוי בטלפון, הטלפון יונח ברכב באופן יציב המונע את נפילתו;

'טלפון' – מכשיר המיועד לתקשורת אשר קיימים בו לחצנים לחיוג".

התכלית המונחת ביסוד התקנה היא תכלית בטיחותית, כלומר, מי שאינו אוחז בהגה בשתי ידיו בעת הנהיגה, נפגעת שליטתו ברכב, דעתו מוסחת מן הנהיגה וגדלה הסכנה לקרות תאונה.

חל איסור מוחלט על ניהול שיחת טלפון בזמן נהיגה, החזקת הטלפון הנייד, משלוח SMS, ו/או שימוש באינטרנט. יש להחזיק את ההגה בשתי ידיים. פעולות שמסיחות את הדעת, הינן מסכנות את הנהג ואת ציבור הנוהגים ומשכך אסורות.

שנית, הצגת פירוט שיחות שנעשו בטלפון הנייד בזמן ביצוע העבירה לכאורה לא יועילו, שכן, התקנה כוללת גם איסור על החזקת טלפון נייד בזמן נהיגה.

טיפים:

לאחרונה, ניתן פסק דין בבית משפט העליון, צבי דביר נגד מדינת ישראל המנחה את כלל השוטרים במחויבותם לרשום את מספר הטלפון הנייד ואת תיאורו של המכשיר.

כך צוין בפסק הדין: "הננו סבורים, כי יש להנחות את כלל העוסקים במלאכת האכיפה בתחום זה, לציין במפורש את מספרו של הטלפון הנייד ואת תיאורו של המכשיר, בדו"ח שנרשם על-ידם, ובודאי שיש לעשות כן, משהתבקשו לכך על-ידי הנהג. יצוין, כי במהלך הדיון שהתקיים בפנינו, הודיעה באת כוח המשיבה כי תפעל להוצאת הנחיות בנושא זה".

(ההדגשה איננה במקור).

משרד עורכי דין רותם גרשון מתמחה בניהול וטיפול בעבירה של שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה, משרדנו צבר הצלחות רבות בהפחתת הקנס וביטול הנקודות המתלוות אל עבירה זו.

לתיאום פגישת ייעוץ ללא תשלום התקשר  050-2266035

 

Share