רותם גרשון, עו"ד

דיני תעבורה
050-2266035

נהיגה בשכרות

050-2266035

מהירות מופרזת

050-2266035

תאונות דרכים

050-2266035

פסילה מנהלית

הסמכות להורות על פסילה מנהלית הינה לקצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה, התקופה בה יפסל רישיון הינה בין 30-90 יום בהתאם לחומרת העבירה שנעבירה.

שוטר שאינו בדרגת מפקח רשאי ליטול את רישיון הנהיגה אך עליו לקבוע שימוע בפני קצין תוך 3 ימים .

פסילה המנהלית תחל ממתן ההחלטה , בחישוב מניין הפסילה לא תבוא במניין התקופה שחלפה עד למסירת הרישיון.

העבירות בהן רשאי קצין לפסול מנהלית  למשך 30 ימים :

– נהיגה בשכרות/ נהיגה תחת השפעת סמים.

– נהיגה במהירות מופרזת , בדרך עירונית מעל 30 קמ"ש, בדרך שאינה עירונית מעל 40 קמ"ש.

– אי מתן זכות קדימה.

– נהיגת רכב במצב העלול לסכן .

– עקיפת רכב תוך קו הפרדה רצוף, עקיפת רכב בדרך שאינה פנויה.

– אי עצירה לפני מפגש עם מסילת ברזל.

– סיכון הולך רגל במעבר חצייה.

– מטען חורג מעל 25% מהמטען המותר.

– אי ציות לתמרור "עצור" או "האט".

העבירה בה רשאי קצין  לפסול מנהלית למשך 60 ימים :

בתאונות דרכים שבהן נחבל אדם או ניזוק רכוש רשאי הקצין  לפסול את הנהג מלהחזיק ברישיון הנהיגה  למשך 60 ימים.

עבירה בה רשאי קצין לפסול מנהלית למשך 90 ימים  :

בתאונת דרכים שבה נהרג אדם רשאי הקצין לפסול את הנהג מלהחזיק ברישיון נהיגה למשך 90 ימים.

פסילה מנהלית בהעדר אימתי?

נהג אשר קיבל זימון לשימוע חייב להתייצב  לקצין ישנה סמכות לפסול את הנהג בהעדר , לכן נהג אשר לא הופיע בפני קצין במועד שזומן לקצין ישנה סמכות לפסול ת הנהג מלהחזיק ברישיון נהיגה גם בהעדרו ומאותו מועד יראו את הנהג כמי שהודע לו שנפסל מלהחזיק ברישיון נהיגה .

לכן אי התייצבות אינה פוטרת מעונש והנהג שהוזמן כהלכה יפסל בהעדר!

ביטול פסילה מנהלית

לבית משפט יש סמכות להאריך / לבטל / לקצר את הפסילה המנהלית בתנאים או ללא תנאים .

בית המשפט יבחן בין היתר את הפגיעה בביטחון הציבור, מסוכנות הנהג בהתאם לעברו התעבורתי  של הנהג!

מחפש עורכת דין בדיני תעבורה? 
התקשר עוד היום לעורכת דין רותם גרשון מומחית בדיני תעבורה.
050-2266035

Share