רותם גרשון, עו"ד

דיני תעבורה
050-2266035

נהיגה בשכרות

050-2266035

מהירות מופרזת

050-2266035

תאונות דרכים

050-2266035

משרד הרישוי

לחלק מעבירות התעבורה מצטרף ניקוד, המשמעות הינה, שעבירות רבות מטילות על הנהג הצובר בגינם  נקודות רבות סנקציות שונות שמוטלות ממשרד הרישוי. מספר הנקודות המוטלות על הנהג משתנה בהתאם לחומרת העבירה ונע בין שתי נקודות לעשר נקודות.

נהג שביצע מספר עבירות ובגינם צבר ניקוד מצטבר של 12 נקודות ועד 24 נקודות, מוטלת עליו ממשרד הרישוי החובה להשתתף בקורס של נהיגה מונעת.

נהג שנרשמו לחובתו עבירות שבגינם צבר 24 נקודות ועד 34 נקודות יוזמן לקבל הדרכה נוספת  ממשרד הרישוי. נהג שנרשמו לחובתו עבירות שבגינם צבר 36 נקודות יפסל למשך 3 חודשים פסילה ממשרד הרישוי,  לאחריהם יחויב לעבור מבחן תיאוריה.

נהג אשר רישיונו נפסל וחודש לפי תקנת המשנה (ג) לתקנות התעבורה וצבר פעם נוספת, בתוך לא יותר מ-6 שנים מיום שחודש רישיונו לפי תקנת משנה (ג), 36 נקודות או יותר, ייפסל רשיונו ל-9 חודשים ויחודש בתום התקופה האמורה רק לאחר שיעמוד בבדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים ויעבור טסט ותיאוריה מחדש.

במידה ויצטברו לחובתו של הנהג 22 נקודות ויותר, תוארך תקופת הצבירה משנתיים ימים לארבע שנים. המשמעות הינה שמספר הנקודות שנצברות לנהג לא מאופסות לו במשך ארבע שנים, והוא חייב בנקיטת משנה זהירות בכל הנוגע לביצוען של עבירות נוספות.

תקופת הצבירה תחול מיום ביצוע העבירה הראשונה של אותה תקופת צבירה.

רישום נקודות, אימתי?

רישום נקודות ממשרד הרישוי נרשם בשני מקרים: האחד, כאשר מדובר בדו"ח שאיננו הזמנה למשפט, כאשר ישלם הנהג את הקנס ירשם הניקוד בגין אותו עבירה.

מקרה שני, כאשר מדובר בהזמנה למשפט, בעת שנירשם גזר הדין בגין אותה עבירה שבוצעה, ידווח גזר הדין למשרד הרישוי ובאותה העת גם ירשם הניקוד בגינה.

האם ניתן לבטל או לקצר פסילה ממשרד הרישוי?

תקנה 551 (ד) לתקנות התעבורה נקבע כי נהג יבצע את אמצעי התיקון שהחליטה משרד הרישוי, ובלבד שהנהג נתן סיבה אחרת מדוע לא יוכל לבצע את אמצעי התיקון.

פקידי משרד הרישוי אינם ממהרים להפעיל את שיקול הדעת המוקנה להם נוכח תקנה זו, למעט במקרים חריגים, כאשר הנהג סובל מנכות רפואית שפוגעת בניידות שלו, או במקרים חריגים אחרים, האפשרויות העומדות בפני הנהג הינם דחיית פסילת רישיון הנהיגה עד לתקופה של 6 חודשים, ו/או קיצור ימי הפסילה ל – 45 יום.

רישיונך נפסל ע"י משרד הרישוי? קיבלת שלילה עקב הצטברות נקודות ? התקשר עוד היום לעורכת דין רותם גרשון המתמחה בתעבורה .

לתיאום פגישת ייעוץ ללא תשלום התקשר  050-2266035

 

Share