רותם גרשון, עו"ד

דיני תעבורה
050-2266035

נהיגה בשכרות

050-2266035

מהירות מופרזת

050-2266035

תאונות דרכים

050-2266035

קישורים

משטרת ישראל תשלום דוחות תעבורה:

http://ecom.gov.il/Voucher/InputPage.aspx?vid=232

חידוש רישיון רכב :

http://ecom.gov.il/Voucher/InputPage.aspx?vid=260&lng=he

עו"ד רותם גרשון בגוגל פלוס:

https://plus.google.com/u/0/114513789058123071925/posts

משטרת התנועה :

http://www.police.gov.il/machoz.aspx?mid=12

הרשות השופטת דפי הסבר בנושא תעבורה:

http://elyon1.court.gov.il/heb/info/choveret/taavura.htm

משרד התחבורה כמה נקודות צברתי:

http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=1286:2010-08-31-07-42-20&catid=179:drv-poins&Itemid=335

משרד המשפטים:

http://index.justice.gov.il/Pages/default.aspx

חוק ומשפט:

http://www.lawdata.co.il/lawdata/startDefault.asp?swKnisa=

לשכת עורכי הדין:

 http://www.israelbar.org.il/

פרקליטות המדינה:

http://index.justice.gov.il/Units/Advocacy/Pages/default.aspx

אחסנת רכבים:

http://mops.gov.il/PolicingAndEnforcement/Transport/Pages/ParkinglotDetails.aspx

עורכי דין :

http://www.lawyersnet.org.il/

עמותת אור ירוק:

http://www.oryarok.org.il/

רישוי ובחינת רכב

http://www.car-book.co.il/

חדשות תעבורה:

http://www.hnn.co.il/

מאגר פסקי דין תעבורה:

http://www.psakdin.co.il/taavura/

נבו מאגר משפטי-

http://www.nevo.co.il/

חדשות בדיני תעבורה –

http://www.bbd.co.il/inner/27

שיטת הניקוד :

http://www.autocom.co.il/Chadashot/TakanotTaabora/law.aspx

חידושים בנושא התעבורה-

http://www.maasa.co.il/Regulations+News1/737.aspx

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים:

http://www.gov.il/FirstGov/TopNav/OfficesAndAuthorities/OAUList/OAURoadSafety/

ארגון בטרם – בטיחות ילדים

http://www.beterem.org/home/

תיקון 106 לפקודת התעבורה

http://www.lawdata.co.il/lawdata/Azaa/ShowHok.asp?C=10425&StrCol_C=8175273

בדיקת שיעבוד רכב טאבו ישיר

http://home.tabu.co.il/%D7%93%D7%A4%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8/%D7%A8%D7%A9%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93-%D7%A8%D7%9B%D7%91.aspx?sn1=%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%94&sn2=%D7%9C%D7%A4%D7%99%20%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A8%D7%9B%D7%91

חדשות תעבורה YNET

http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-4245,00.html

אירגון מנהלי תחבורה-חדשות תחבורה

http://www.oto.org.il/?CategoryID=160

Share